NOTA DE INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL – Hotel Orient 3*

In calitate de operator de date cu caracter personal, EXPRES ORIENT JUNIOR SRL, cu sediul in Braila, blv. Dorobantilor, nr. 459, prelucreaza datele cu caracter personal pe care ni le furnizati in mod voluntar sau in posesia carora intram in mod automat atunci cand ne vizitati pagina noastra de internet www.hotelorientbraila.ro, in conformitate cu prevederile legislatiei nationale in vigoare aplicabile ale Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor – RGPD) si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice, in conditii de siguranta, doar in scopul pentru care acestea au fost colectate.

EXPRES ORIENT JUNIOR SRL este preocupată in mod constant de asigurarea unei protectii ridicate a persoanelor cu privire la prelucrarile de date cu caracter personal pe care le efectueaza conform cadrului legal in vigoare.

Potrivit  Regulamentului (UE) 679/2016, EXPRES ORIENT JUNIOR SRL este operator de date cu caracter personal. Cand spunem „RGPD” ne referim la  Regulamentului (UE) 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a  Directivei 95/46/CE.

„Date cu caracter personal” inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata  sau identificabila („persoana vizata„).

Potrivit legislatiei, tu, in calitate de vizitator al site-ului esti o „persoana vizata„, adica o persoana fizica identificata sau identificabila. O persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Pentru respectarea dreptului pe care il aveti in temeiul  Regulamentului (UE) 679/2016 de a fi informati despre modul in care datele dvs. cu caracter personal sunt prelucrate la nivelul EXPRES ORIENT JUNIOR SRL, va prezentam in tabelul de mai jos mai multe detalii despre datele cu caracter personal pe care le prelucram, in ce scop prelucram aceste date, temeiul legal pe care il avem pentru a va prelucra datele, categoriile de persoane vizate, termenul pentru care pastram datele dumneavoastra, modul de obtinere al datelor (direct de la dumneavoastra, indirect de la alte persoane sau in mod automat) si daca prelucram datele personal sau utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 GDPR.

Apasa AICI pentru vizualizarea tabelului.

DESTINATIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL PE CARE LE PRELUCRAM

Pentru a atinge scopurile mentionate mai sus, utilizam furnizori de servicii, respectiv imputerniciti conform art. 28 GDPR, de exemplu furnizorii nostri de servicii pentru hosting, platforma si servicii de intretinere sau furnizorii nostri de servicii pentru trimiterea e-mailurilor, contactarea telefonica sau imprimarea de materiale publicitare personalizate, servicii de contabilitate, servicii de medicina muncii, etc. Ne asiguram prin reglementari contractuale, ca acesti furnizori de servicii (imputerniciti) prelucreaza datele cu caracter personal in conformitate cu legislatia europeana privind protectia datelor, pentru a garanta un nivel ridicat de protectie a datelor. Putem, de asemenea, sa transmitem datele dumneavoastra in vederea indeplinirii unor obligatii legale, catre autoritatile statului si atunci cand este cazul, organelor de urmarire penala.

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE

Nu transferam datele personale colectate catre state terte sau organizatii internationale. Nu se efectueaza alte transferuri de date cu caracter personal catre alti destinatari, cu exceptia cazului in care detinem obligatia aceasta prin lege.

CONSECINTELE NEFURNIZARII DATELOR PERSONALE SOLICITATE

In cazul in care refuzati sa ne furnizati aceste date personale, nu vom putea sa va oferim serviciile noastre.

DREPTURILE DUMNEAVOASTRA

  • dreptul de a obtine confirmarea datelor cu caracter personal pe care vi le prelucram si, in caz afirmativ, aveti dreptul aveți dreptul de acces la datele respective (dreptul de acces);
  • dreptul de a obține de la noi, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc. Ținându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, aveți dreptul de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete(dreptul la rectificare);
  • În situațiile în care (1) datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimțământul și nu există un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze în ceea ce privește prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, aveți dreptul de a obține ștergerea datelor care te privesc, fără întârzieri nejustificate (Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat”);
  • dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:(a) contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne permite nouă să verificăm exactitatea datelor; (b) prelucrarea este ilegală, iar dumneavoastră vă opuneți ștergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricționarea utilizării lor;(c) nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar dumneavoastră ni le solicitați pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță; (d) v-ați opus prelucrării în conformitate cu articolul 21 alineatul (1) din RGPD, pentru intervalul de timp în care se verifică dacă drepturile noastre legitime prevalează asupra drepturilor dumneavoastră (dreptul la restricționarea prelucrării)
  • dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și pe care ni le-ați furnizat într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și aveți dreptul de a transmite aceste date altui operator, fără obstacole din partea noastră, în cazul în care: (a) prelucrarea se bazează pe consimțământ în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din RGPD sau pe un contract în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (b) din RGPD și (b) prelucrarea este efectuată prin mijloace automate(dreptul la portabilitatea datelor)
  • dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, în cazul în care decizia respectivă produce efecte juridice sau le afectează pe acestea în mod semnificativ și care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată a datelor menite să evalueze anumite aspecte personale.

Nu aveți acest drept în cazul în care decizia: (a) este necesară pentru încheierea sau executarea unui contract între dumneavoastră și EXPRES ORIENT JUNIOR SRL, (b) este autorizată prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplică operatorului și care prevede, de asemenea, măsuri corespunzătoare pentru protejarea drepturilor, libertăților și intereselor legitime ale persoanei vizate; sau (c) are la bază consimțământul dumneavoastră explicit.

  • În situația în care prelucrarea se bazează pe consimțământ,vă puteți retrage consimțământul în orice moment printr-o cerere expresă (dreptul de retragere a consimțământului)
  • dreptul de a depune o plângere către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal;
  • dreptul de a vă adresa instanțelor de judecată competente;

SECURITATEA DATELOR PERSONALE

EXPRES ORIENT JUNIOR  SRL asigură un nivel ridicat de protecție şi de securitate împotriva distrugerii accidentale sau ilegale, pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în cadrul operațiunilor efectuate asupra datelor cu caracter personal, prin măsuri tehnice şi organizatorice adecvate.

CUM VA EXERCITATI DREPTURILE

Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să ne contactați  prin intermediul adresei de e-mail contact@hotelorientbraila.ro
Termenul de răspuns este de 30 de zile, cu posibilitatea de prelungire.

PROTECTIA  MINORILOR

Persoanele cu vârsta sub 16 ani nu ar trebui să ne transmită date personale fără consimțământul părinților sau tutorilor. Nu solicităm date personale de la minori. Nu colectăm cu bună știință astfel de date sau le dezvăluim unor terțe părți.

LEGATURI CATRE SITE-URI WEB EXTERNE

Site-ul nostru poate conține legături către site-uri externe care nu sunt acoperite de politica noastră de confidențialitate. Nu putem controla dacă aceste site-uri respectă regulamentele privind protecția datelor.

ACTUALIZARE

EXPRES ORIENT JUNIOR SRL poate actualiza în orice moment aceasta Nota de informare. Toate actualizările și modificările prezentei Note sunt valabile imediat după notificare, pe care o vom realiza prin publicare pe site și/sau notificare pe e-mail.

ÎNTREBĂRI ȘI SOLICITĂRI

Dacă aveți întrebări sau nelămuriri cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră sau doriți să vă exercitați drepturile legale în legătură cu datele  pe care le deținem sau dacă aveți îngrijorări cu privire la modul în care tratăm orice problemă de confidențialitate, vă puteți adresa cu o solicitare pe adresa de e-mail contact@hotelorientbraila.ro