Tabel – Hotel Orient 3*
Nr. crt. Procese de prelucrare a datelor cu caracter personal Tipul/categoria de date procesate(cu exceptia datelor sensibile/speciale) Temei legal Tipul/categoria de date sensibile/speciale procesate Temei legal pt prelucrarea datelor sensibile/speciale Categorii de persoane vizate Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal Perioada de stocare Modul de obtinere al datelor cu caracter personal
1. Angajare (intocmirea dosarului de personal) Nume, prenume, adresa,  sex, data si locul nasterii, cetatenia, imagine, situatia familiala, datele personale ale membrilor familiei, e-mail, telefon, formarea profesionala, alte date necesare scopului Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b) RGPD (Executarea contractului individual de munca la care angajatul este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului individual de munca) si Art. 6 alin 1 litera c) RGPD (Obligatie legala) Date cu caracter personal referitoare la fapte penale sau contraventii (cazier judiciar), date sanatate (certificat medical) Drepturi si obligatii in domeniul ocuparii fortei de munca si al securitatii sociale si protectiei sociale Angajati, potentiali angajati a) indeplinirea clauzelor contractului individual de munca, inclusiv obligatiile stabilite prin lege sau prin acorduri colective;

b) gestionare, planificare si organizare a muncii

75 ani de la creare direct
2. Documente financiar contabile (facturi fiscale) Nume si prenume, adresa, CNP, serie si nr. CI Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 litera c) RGPD(Obligatie legala) – Codul fiscal, Legea contabilitatii Nu este cazul Nu este cazul clienti Indeplinirea unei obligatii legale 10 ani de la creare direct
3. Programare/ rezervari clienti Nume si prenume, numar de telefon, e-mail Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 paragraful alin 1 litera b) RGPD (Executarea contractului la care clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului) Nu este cazul Nu este cazul clienti Prestarea serviciilor conform contract Pe durata prestarii serviciilor+5 ani dupa incetare direct
4. Reprezentati legali ai persoanelor juridice contractante Nume si prenume, functie Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Art. 6 alin 1 litera b) RGPD (Executarea contractului la care clientul este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate inainte de incheierea contractului) Nu este cazul Nu este cazul clienti Incheierea contractelor cu tertii Pe durata prestarii serviciilor+5 ani dupa incetare Direct sau indirect
5. Supraveghere video(CCTV) Imaginea (angajatilor, clientilor, potentialilor clienti) Temeiul legal pentru aceasta prelucrare este Legea 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor si protectia persoanelor, conform Art. 6 alin 1 litera c) RGPD (Obligatie legala) Nu este cazul Nu este cazul Salariati, clienti, potentiali clienti Scopuri de securitate, destinate prevenirii si combaterii savarsirii de fapte de natura a aduce atingere persoanelor fizice, bunurilor si proprietatii publice si private. Asigurarea pazei si protectiei persoanelor, bunurilor si valorilor, a imobilelor si a instalatiilor de utilitate publica si realizarea unor interese legitime, cu conditia sa nu se prejudiciezedrepturile si libertatile fundamentale sau interesul persoanelor vizate. 30 zile indirect