,,EXPRES ORIENT JUNIOR S.R.L. anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.P.M. Brăila în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul «Construire ansamblu apartamente-hotel S+P+4E+M, împrejmuire parțială teren și amplasare reclame luminoase», propus a fi amplasat în jud. Brăila, mun. Brăila, str. Împăratul Traian, nr. 32, Lot 1/1/3: proiectul propus nu se supune evaluării impactului asupra mediului.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agentiei pentru Protecţia Mediului Braila din mun. Brăila, B-dul Independenţei, nr. 16, Bl. B5, de luni până vineri, între orele 9,00-13,00, precum şi la următoarea adresă de internet www.apmbr.anpm.ro – secţiunea Reglementări/Acordul de mediu/Drafturi acte reglementare.

            Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a Agentiei pentru Protecţia Mediului Brailaˮ.